CHINESE PAGEANT PAGE
"Dedicated to Chinese pageants around the world"
華裔選美網頁
 

 
二〇一四年度世界小姐中國區佳麗
2014 MISS WORLD CHINA CONTESTANTS
 
Images courtesy of Miss World China
 

 

①特木倫
Te Mulun

1.67m / Nei Mongol


②姚 瑤
Yao Yao

1.70m / Zhejiang


③劉津睿
Liu Jinrui

1.71m | Heilongjiang


④詹 月
Zhan Yue

1.73m | Heilongjiang


⑤楊 潔
Yang Jie

1.72m | Guangdong


⑥吳 越
Wu Yue

1.73m / Shanghai


⑦蔡依青
Cai Yiqing

1.73m / Tianjin


⑧馬春瑞
Ma Chunrui

1.75m | Sichuan


⑨陳麗燕
Chen Liyan

1.75m | Shanghai


⑩李曼姿
Li Manzi

1.75m | Guangdong


⑪郝彬清
Hao Binqing

1.75m / Nei Mongol


⑫李 敏
Li Min

1.76m / Guangdong


⑬胡潔艷
Hu Jieyan

1.76m | Nei Mongol


⑭蔣 瓊
Jiang Qiong

1.76m | Liaoning


⑮孫博聰
Sun Bocong

1.76m | Jilin


⑯徐聰銳
Xu Congrui

1.76m / Sichuan


⑰張晨宜
Zhang Chenyi

1.77m / Tianjin


⑱白雨鑫
Bai Yuxin

1.77m | Liaoning


⑲王 越
Wang Yue

1.77m | Liaoning


⑳張 潭
Zhang Tan

1.77m | Liaoning


㉑張 楠
Zhang Nan

1.77m / Jilin


㉒劉 爽
Liu Shuang

1.77m / Jilin


㉓田沛鑫
Tian Peixin

1.77m | Sichuan


㉔于 多
Yu Duo

1.78m | Shanghai


㉕錢嘉琪
Qian Jiaqi

1.80m | Jilin


㉖姚航宇
Yao Hangyu

1.80m / Beijing


㉗杜 暘
Du Yang

1.83m / Beijing


㉘陶志曼
Tao Zhiman

1.82m | Shanghai


㉙劉 瑞
Liu Rui

1.83m | Nei Mongol


㉚閆 婷
Yan Ting

1.83m | Beijingfree counters